autorstwo


autorstwo
autorstwo {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n I, Mc. autorstwotwie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'bycie autorem, to, że ktoś jest autorem (czegoś); pochodzenie (czegoś) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przypisać komuś autorstwo książki, listu. Ustalić autorstwo poematu. Dzieło o niepewnym autorstwie. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autorstwo — n III, Ms. autorstwowie, blm «fakt, że ktoś jest autorem tekstu, pomysłu itp.; bycie autorem» Przyznać się do autorstwa listu, pomysłu. Ustalić autorstwo książki, artykułu …   Słownik języka polskiego

  • Кейдж, Джон Мильтон — Джон Мильтон Кейдж John Milton Cage Jr. Дата рождения 5 сентября 1912 Место рождения Лос Анджелес Дата смерти 12 августа 1992 …   Википедия

  • Джон Кейдж — Джон Мильтон Кейдж John Milton Cage Jr. Дата рождения 5 сентября 1912 Место рождения Лос Анджелес Дата смерти 12 августа 1992 …   Википедия

  • Джон Мильтон Кейдж — John Milton Cage Jr. Дата рождения 5 сентября 1912 Место рождения Лос Анджелес Дата смерти 12 августа 1992 …   Википедия

  • Кейдж Д. — Джон Мильтон Кейдж John Milton Cage Jr. Дата рождения 5 сентября 1912 Место рождения Лос Анджелес Дата смерти 12 августа 1992 …   Википедия

  • Кейдж Джон — Джон Мильтон Кейдж John Milton Cage Jr. Дата рождения 5 сентября 1912 Место рождения Лос Анджелес Дата смерти 12 августа 1992 …   Википедия

  • Кейдж Джон Мильтон — Джон Мильтон Кейдж John Milton Cage Jr. Дата рождения 5 сентября 1912 Место рождения Лос Анджелес Дата смерти 12 августа 1992 …   Википедия

  • pióro — n III, Ms. piórze; lm D. piór 1. «wytwór naskórka ptaków składający się z części dolnej (dudki) i górnej (stosiny), z której wyrastają w dwie strony gęste promienie, tworzące tzw. chorągiewkę; w lm upierzenie» Pióra ptasie puchowe, pokrywowe.… …   Słownik języka polskiego

  • przypisać — dk IX, przypisaćpiszę, przypisaćpiszesz, przypisaćpisz, przypisaćał, przypisaćany przypisywać ndk VIIIa, przypisaćsuję, przypisaćsujesz, przypisaćsuj, przypisaćywał, przypisaćywany 1. «uznać kogoś, coś za sprawcę, za przyczynę czegoś; uznać, że… …   Słownik języka polskiego

  • współautorstwo — n III, Ms. współautorstwowie, blm «wspólne z kimś autorstwo czegoś» Zaproponować komuś współautorstwo …   Słownik języka polskiego